KRAV MAGA CLASSIC

Oryginalny program fizycznego przygotowania i samoobrony izraelskiego wojska został opisany przez pułkownika Davida Ben-Ashera, byłego szefa wyszkolenia walki wręcz i wychowania fizycznego sił zbrojnych Izraela(Israel Defense Forces) w książce FIGHTING FIT wydanej w 1983 roku. W przedmowie autor w pierwszej kolejności składa podziękowania Imiemu Lichtenfeldowi oraz Shayke Barakowi (jeden z najbliższych przyjaciół Imiego). Na okładce książki i na zdjęciach z technikami widnieją Eli Avigzar i Rafi Algrisi – obaj byli szefami wyszkolenia fizycznego w wojsku izraelskim. Choć w samej książce czasami można znaleźć obrazki, które przywołują uśmiech na twarzy osoby nawet niezbyt doświadczonej w sztukach walki, to po uważnym zbadaniu całej zawartości możemy odkryć myśl przewodnią twórców programu fizycznego przygotowania armii izraelskiej. Wprawione oko może zauważyć, że pierwotny system zawierał nieco powyżej 60 technik (a nie kilkaset) i był przygotowany na około 200 godzin zajęć. Doświadczeni przez wojny szkoleniowcy nowo powstałych sił zbrojnych Izraela nie próbowali „ulepszać” i „poprawiać” stare techniki, ponieważ z autopsji znali zasady działania ludzkiego organizmu, gdy walka toczy się o życie lub śmierć. Z tego założenia wyszliśmy, gdy na bazie starych podręczników zbudowaliśmy nasz system szkoleniowy zwany Classic Krav Maga.
 
 
KRAV MAGA w języku hebrajskim oznacza „walkę w bliskim dystansie”. Jest oficjalnym systemem samoobrony i walki wręcz Izraelskich Sił Zbrojnych (Israeli Defence Forces, IDF). Została ona stworzona przez Imi Sde-Or (Lichtenfelda), który rozwinął ten system jako szkoleniowiec walki wręcz w elitarnych izraelskich jednostkach specjalnych. System KRAV MAGA jest nowoczesnym systemem samoobrony, który w sposób staranny dostosowuje techniki interwencji i ochrony osobistej do zmieniającej się rzeczywistości w sytuacjach realnego ataku, nie rzadko zagrożenia życia własnego i najbliższych. Przygotowuje nas zatem do radzenia sobie z brutalną rzeczywistością a jej techniki są perfekcyjnie dostosowane do prawdziwych warunków ataków i agresji. Na ulicy agresja dotyczyć może: ciosów pięścią, kopnięć, prób chwytania, duszeń itp. Coraz częściej jednak teraźniejszość stawia nas w sytuacjach o wiele większego ryzyka i zagrożenia życia, gdy napastnik jest uzbrojony np. w kij, kastet, nóż, potłuczoną szklaną butelkę „tulipan” czy broń palną. Sytuacje tego typu mogą mieć miejsce na ulicy, na przystankach, w bankach, w kinie,w tramwajach, pociągach, windach, na klatkach schodowych, na wakacjach, dosłownie wszędzie. Co zrobić w takim przypadku? Jak się zachować? Z pomocą rusza izraelska, kontaktowa i pragmatyczna KRAV MAGA.Już od pierwszych zajęć nauczamy jak bronić się przed pojedynczym agresorem, grupą agresorów, uzbrojonym przeciwnikiem. Nauczamy jak właściwie podjąć decyzję w stresie, jak zachować się psychologicznie wobec agresora, w jaki sposób werbalnie deeskalować agresję. Walkę uważamy za ostateczność a cały system opieramy na wzmacnianiu naturalnych odruchów obronnych człowieka. Zatem jest on maksymalnie prosty i szybki do nauczenia, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Specyfika treningu obejmuje: ataki, obrony, uniki, taktykę, poruszanie się i pole obserwacji oraz prewencję w przypadku starcia. 

 

Wymagania egzaminacyjne Krav Maga Classic

Wymagania egzaminacyjne Krav Maga Classic

Wymagania egzaminacyjne Krav Maga Classic

Wymagania egzaminacyjne Krav Maga Classic

Wymagania egzaminacyjne Krav Maga Classic