Polityka prywatności

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” - realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 informuję Pana/Panią, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie „REBEL” Centrum Szkolenia KRAV-MAGA Krzysztof Lewicki z siedzibą
    w Olsztynie. Tu będziesz mógł zgłaszać pytania, uwagi i zastrzeżenia.

2. Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach korzystania z świadczonych przez nas usług do zapewnienia właściwego toku ich realizacji.

3. Posiada Pani/Pan prawo:  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na Pana/Pani wniosek.
 
4. Ma Pani/Pan prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do organu nadzorczego,